Greek

Αρχαιολογικός χώρος Σικυώνας

O αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Σικυώνας βρίσκεται δυτικά του οµώνυµου χωριού και περιλαµβάνονται σε αυτόν η αρχαία Αγορά της ελληνιστικής και ρωµαϊκής περιόδου, το επιβλητικό Θέατρο, το Στάδιο και το αρχαιολογικό Μουσείο.

Το εντυπωσιακό Θέατρο της Σικυώνας έχει ιδρυθεί στις υπώρειες της Ακρόπολης των ελληνιστικών χρόνων, ΒΔ της αρχαίας Αγοράς. Έχει διάµετρο ορχήστρας 24µ και κοίλου 125µ. Το κοίλο του θεάτρου είναι προσανατολισµένο προς ΒΑ. Είναι χωρισµένο σε τρία τµήµατα µε δύο διαζώµατα. Η σκηνή, η ορχήστρα και µέρος των εδωλίων, καθώς και οι δύο καµαροσκεπείς δίοδοι που οδηγούν στο άνω διάζωµα, έχουν ανασκαφεί από την Αµερικανική Σχολή Κλασσικών Σπουδών Αθηνών και την Αρχαιολογική Εταιρεία. Με βάση τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, το θέατρο χρονολογείται στα τέλη του 4ου/πρώιµο 3ο αι.π.Χ. Ο χώρος του θεάτρου, εκτός των θεατρικών παραστάσεων, είχε χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε τις πηγές και για άλλες συγκεντρώσεις, πολιτικού κυρίως χαρακτήρα, από τους Σικυώνιους πολίτες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ο Άρατος όταν επέστρεψε από την εξορία και απελευθέρωσε την πόλη το 151π.Χ και ως χώρος σύγκλισης της συνέλευσης της Αχαϊκής Συµπολιτείας το 168π.Χ όταν ο Μακεδόνας Βασιλιάς Περσέας ηττήθηκε από τους Ρωµαίους.

Στα ΒΔ. του θεάτρου διατηρείται το Στάδιο, ένα από τα σηµαντικότερα της Πελοποννήσου, καθώς σώζεται σε ολόκληρο το µήκος του, µη ανασκαµµένο ακόµη. Ισχυρός αναληµµατικός τοίχος στηρίζει τεχνητά την απόληξη του στίβου, ενώ διακρίνονται και τα κτιστά αναλήµµατα της σφενδόνης.

Από τα µνηµεία της αγοράς έχουν ανασκαφεί από την Αρχαιολογική Εταιρεία: Το Γυµνάσιο –Παλαίστρα της Σικυώνας στα δυτικά, σε δύο επίπεδα. Το χαµηλότερο επίπεδο, 72x36µ, περιβάλλονταν στην ανατολική, νότια και βόρεια πλευρά του από ιωνική στοά, µε δωµάτια στο βάθος. Χρονολογείται στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. . Δυτικά ισχυρός αναληµµατικός τοίχος, κτισµένος µε τρόπο ισόδοµο, συγκρατεί τα χώµατα του άνω ανδήρου, ενώ η επικοινωνία µεταξύ των δύο ανδήρων, γίνονταν µέσω τριών κλιµάκων µε δεσπόζουσα θέση να κατέχει η κεντρική. Ο χώρος του άνω ανδήρου σχήµατος Π έχει διαστάσεις 70x32.50µ. Ουσιαστικά αποτελεί µία ορθογώνια αυλή µε δωρική στοά στη νότια, δυτική και βόρεια πλευρά. Το υψηλότερο επίπεδο ο ανασκαφέας Αν. Ορλάνδος  θεώρησε ως προσθήκη των Αυτοκρατορικών χρόνων. Κατά µία άποψη το εκτεταµένο αυτό συγκρότηµα αποτελεί τµήµα του Γυµνασίου του Κλεινία, πατέρα του Αράτου.

    Το Βουλευτήριο στα ανατολικά του Γυµνασίου είναι ένα ευρύχωρο τετράγωνο οικοδόµηµα, διαστάσεων 40,5x41,15µ, που είχε τετράγωνη εσωτερική κιονοστοιχία ιωνικού ρυθµού και στοά κατά µήκος της βόρειες πλευράς όπου η πρόσοψή του. Χρονολογείται στην πρώιµη ελληνιστική περίοδο.

     Προς ΒΑ του Βουλευτηρίου έχει ανασκαφεί µακρύ στωικό οικοδόµηµα ενώ νότια του Μουσείου, στη είσοδο του οριοθετηµένου αρχαιολογικού χώρου, είναι ορατά τα ερείπια ενός επιµήκους περίπτερου αρχαϊκού ναού, διαστάσεων 38.07x11.55µ, χωρισµένου σε τρία µέρη, πρόναο, σηκό και οπισθόδοµο, που είναι προσανατολισµένος ανατολικά. Πιθανότατα ήταν αφιερωµένος µε βάση τις πηγές στον Απόλλωνα.

Το Μουσείο της Σικυώνας, βόρεια της Ελληνιστικής και Ρωµαϊκής αγοράς, στεγάζεται σε αναστηλωµένο αρχαίο Βαλανείο (Θέρµες) που ανέσκαψε το 1935 ο καθηγητής Αν. Ορλάνδος για να στεγάσει τον αρχαιολογικό θησαυρό της περιοχής. Στο αίθριο και στις τρεις στεγασµένες αίθουσες του κτιριακού συγκροτήµατος, εκτίθενται αρχιτεκτονικά µέλη από δηµόσια κτήρια και ιερά, ταφικές στήλες, ενεπίγραφα βάθρα, µαρµάρινα αγάλµατα θεών και θεαινών, αναθηµατικά µαρµάρινα ανάγλυφα, τµήµατα µωσαϊκών δαπέδων από την πόλη της ύστερης Κλασικής περιόδου και κτερίσµατα από τα νεκροταφεία της περιοχής που εκτείνονται χρονολογικά από τη Μηκυναϊκή έως και τη Ρωµαϊκή περίοδο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα κτερίσµατα από το σπήλαιο των Πιτσών, που εκτίθενται σε δύο προθήκες, τα νοµίσµατα και τα αντικείµενα χαλκοτεχνίας.

 

Φωτογραφίες

Χάρτης

 

Μετεωρολογικός σταθμός

Δημινιού

digi-content-logo-beta

Νέα του Κιάτου

Τα Νέα της Σικυωνίαςπατήστε πάνω στην εικόνα.

Go to top